profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Chronologiapoleca80%
Historia

Najstarsze cywilizacje

Źródło historyczne-to różne ślady naszych przodków źródła pisane źródła niepisane akta opisowe materialne ślady naszych przodków, dokumenty listy, prasa broń, narzędzia,...poleca67%
Historia

Powtórzenie wiadomości z historii

Czym jest historia? Historia to nic innego jak nauka o przeszłości, a dokładniej o dziejach ludzkości. Czym jest źródło historyczne..? Źródło historyczne to wszelki ślad działalności człowieka w przeszłości. Źródła historyczne dzielimy na...poleca84%
Historia

Nauki pomocnicze historii

Nauki pomocnicze historii (NPH) są odrębnymi naukami, mającymi fundamentalne znaczenie w metodologii badań historycznych. Pozwalają na właściwą ocenę jakości źródła, krytyczny jego rozbiór, oraz konfrontację różnych źródeł. Pozwala ponadto wyjść...poleca85%
Historia

Chronologia Orientalna

CHRONOLOGIA ORIENTALNA Powstanie tzw. egipskiego Nowego Państwa, tj. XVIII dynastii, szacuje się na około 1580 r. p.n.e. Z powiązań chronologicznych Egiptu z krajami Azji Przedniej (Babilonia, Asyria, Mitanni, Hetytami i państwami Syrii)...poleca83%
Historia

Grecja, warunki geograficzne, najstarsze cywilizacje, ustrój, polonizacja, kierunki kolonizacji, wojny greckie i perskie

, drzew figowych, jabłoni i grusz; handel , rzemiosło, zajęcia związane z pracą na morzu. 2. Najstarsze cywilizacje a) Minojska – rozwinęła się na Krecie na przełomie IV/III-II tys. p. n. e b) Mykeńskapoleca84%
Historia

Wczesny okres dziejów Grecji.

Najstarsze cywilizacje lódów przybyłych na tereny Grecij: 1.Cywilizacja minojska lub egejska: występowała na Krecie. Byli oni świętymi żeglarzami i znali pismo Mit o królu Minosie,który rozkazałpoleca83%
Historia

Cywilizacje Starożytnego Wschodu.

CYWILIZACJE STAROZYTNEGO WSCHODU 1. Cechy charakterystyczne cywilizacji starożytnego Wschodu a) położenie w dolinach wielkich rzek ( komunikacja, ryboustwo, rozwój rolnictwa ) EGIPTpoleca79%
Historia

Starożytne cywilizacje.

jednak część Indii historycznych. Tam też, w żyznej dolinie Indusu, zrodziły się najstarsze indyjskie cywilizacje . Było to około połowy III tysiąclecia p.n.e. Założono wtedy miasta Harappa i Mohendżopoleca83%
Historia

Historia starożytności.

prehistorycznych aż do dziś nazywamy procesem rozwoju kultury materialnej człowieka. - Najstarsze narzędzia odkryte dotąd w różnych strefach geograficznych to kamienne otoczaki, mające około 2,5 miliona