profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Christian Wolffpoleca82%
Historia

Nowożytne koncepcje państwa i społeczeństwa epoki oświecenia – scharakteryzuj problem, uwzględniając główne postacie, wydarzenia polityczne i kulturalne XVIII – towiecznej Europy.

Państwo jest organizacją polityczną, obejmującą swym zasięgiem określone granicami terytorium wraz z jego społecznością .Z instytucją ta związany jest nierozerwalnie ustrój, pojmowany jako metody sprawowania rządów, sposób funkcjonowania, słowem –...poleca91%
Prawo

Myśl polityczna i prawna wieku XVII.

Szkoła prawa natury: HUGO GROCJUSZ – 1583-1645  czołowy przedstawiciel szkoły prawa natury, uważany za twórcę prawa międzynarodowego publicznego  DZIEŁA: Dzieje oswobodzenia Holandii, Wolność Mórz, O prawie wojny i pokoju ¬ Normy prawa...