profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka uzdrowisk sudeckichpoleca85%
Geografia

Charakterystyka sudeckich uzdrowisk

CHARAKTERYSTYKA SUDECKICH UZDROWISK Uzdrowisko - wg ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym miejscowość, która posiada warunki naturalne niezbędne do prowadzenia lecznictwa. Należą do nich właściwości lecznicze klimatu, walory...