profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka ustroju PRLpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja i jej historyczny rozwój

Demokracja szlachecka Sejm polski Demokracja szlachecka to system polityczny, który ukształtował się w dawnej Polsce w XV i XVI w. dzięki uzyskanym przez szlachtę przywilejom. Zapewniał on jej przewagę nad pozostałymi stanami i wpływ na...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Transformacja ustrojowa i gospodarcza

PORÓWNANIE USTROJU GOSPODARCZEGO I POLITYCZNEGO POLSKI RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ( do roku 1989) I RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ( po roku 1989). Rok 1989 był rokiem przełomowym w historii państwa polskiego. Naród wywalczył wreszcie upragnioną wolność i...poleca85%
Pedagogika

Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku

charakterystyczna tzw. drabina oświatowa składająca się ze szkół elementarnych, średnich, zawodowych i wyższych Narodziny i rozwój nowoczesnego systemu oświatowego w XIX i XX wieku a. Periodyzacja bpoleca85%
Administracja

Zrównowazony rozwój a ekonomia społeczna - gmina Piaseczno

gminy i jej władzy; - mobilizację dodatkowych środków na rozwój z zasobów lokalnych; - ubieganie się o środki na finansowanie rozwoju lokalnego pochodzące z zewnątrz, np. administracji rządowejpoleca87%
Pedagogika

Kultura

rozwój . Ludzie na całym świecie pragną wolności, która pozwala kształtować własny los, wyrażać swoje przekonania i uczestniczyć w decyzjach, które wpływają na życie jednostek. To ma dla rozwojupoleca85%
Historia

Słowniczek historyczny

ekonomiczny) lub wyłączenie jej spod sądownictwa panującego (immunitet sądowy); immunitet oddawał władzę publicznoprawną nad ludnością terenu immunizowanego panu feudalnemu INFANT - w Hiszpanii i