profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka stosunków polsko rosyjskichpoleca85%
Historia

Od dymitriad do rozbiorów stosunki polsko -rosyjskie w XVII i XVIII wieku

Stosunki pomiędzy Polską a jej wschodnim sąsiadem od XVII w. do XVIII w. całkowicie zmieniły swój charakter. Początkowo Polska wywierała wpływ na Moskwę, ale w ciągu dwustu lat role się odwróciły. Rzeczpospolita z pozycji mocarstwa, która była w...poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

STOSUNKI POLSKI Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ Ze względu na kryterium treści i intensywności , stosunki polityczne między Polską a Federacją Rosyjską można podzielić na cztery etapy: Pierwszy- w latach 1990-1993 – obejmował starania Polski o likwidację...poleca82%
Historia

Stosunki polsko-rosyjskie w XVI i XVII

wojny polsko - rosyjskie w XVII stuleciu i ustalił wschodnią granicę Rzeczypospolitej aż do rozbiorów . Praca ta składać się będzie z trzech części: część pierwsza obejmie lata 1492-1557 tj. od najazdupoleca85%
Historia

Wojny Rzeczpospolite w XVII wieku i ich konsekwencje

Wojny Rzeczypospolitej w XVII wieku i ich konsekwencje Geneza konfliktu ze Szwecją i pierwszy etap wojen Konflikt Polski ze Szwedami tlił się już od czasów polsko -moskiewskiej wojny o Inflanty. Wpoleca79%
Historia

Wojna polsko - rosyjska

była ostatnią carską dynastią w Rosji, która rządziła aż do I wojny światowej. Polsko – rosyjskie wojny zakończono rozejmem w Dywilnie (1619r.). Wynikiem czego polska objęła Smoleńszczyznę, ziemiępoleca85%
Historia

Przyczyny potopu szwedzkiego i pierwszy etap walk do grudnia 1655 r., Przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego, Okoliczności wypraw Polaków na Rosję- dymitriady, Przyczyny wojen z Turcją, Okoliczności podpisania traktatów welawsko- bydgoskich

konflikty wewnętrzne i wojnę na Wschodzie w poł. XVII w . - Do decyzji króla o ataku na Polskę przyczyniła Si też zdrada polskiego magnata Hieronima Radziejowskiego wskutek czego król wiedział opoleca85%
Historia

XVII wiek

Dymitra, syna Iwana IV Groźnego. (druga) Była związana była z pojawieniem się na kresach Rzeczypospolitej Dymitra II Samozwańca. Skutki wojen toczonych przez Polskę w XVII wieku osłabienie wewnętrzne i