profil

Stosunki międzynarodowe (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka stosunków polsko rosyjskichpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Stosunki Polski z Federacją Rosyjską

STOSUNKI POLSKI Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ Ze względu na kryterium treści i intensywności , stosunki polityczne między Polską a Federacją Rosyjską można podzielić na cztery etapy: Pierwszy- w latach 1990-1993 – obejmował starania Polski o likwidację...