profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka rządów Oktawiana Augustapoleca87%
Historia

Tematem mojej pracy jest organizacja państwa za panowania Cezara Augusta.

Na wstępie chciałabym jednak przedstawić ogólny zarys panowania Cezara Augusta,a następnie omówię bardziej szczegółowo poszczególne zagadnienia z tematu głównego. Oktawian August panował od 27p.n.e.- do 14n.e. Rządy jego cechowało...