profil

Wiedza o społeczeństwie (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka Programu Polityki Prorodzinnej Państwapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Plityka Prorodzinna

Program Polityka Prorodzinna Państwa" został przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 1999 roku. Program ten stanowi kompilacją elementów zawartych w licznych, szczegółowych programach resortowych, składających się na całość polityki społeczno-...