profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka pomocy postpenitencjarnejpoleca83%
Prawo

Pomoc postpenitencjarna w Polsce

Pomoc postpenitencjarna polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu i realizowaniu różnego typu programów, które mają na celu pomóc skazanym ponownie zaistnieć...poleca84%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna

Pomoc postpenitencjarna Pomoc postpenitencjarna - polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu i realizowaniupoleca85%
Polityka

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

psychologiczne lub poradnictwo socjalno-prawne. Najczęściej skazani mogą liczyć na: a. Pomoc w uzyskaniu i pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego lub innych niezbędnych dokumentów b. Pomoc wpoleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

wskazujących skłonności socjalne oraz pomoc postpenitencjarna dla osób opuszczających mury więzienne. Praktyka resocjalizacji powinna wyzyskiwać wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych. Współcześniepoleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

pozbawienia wolności wynikają z obowiązującego w Polsce ustawodawstwa. Zostały one określone expresis verbis w przepisach, nieraz o charakterze programowym, albo zostały umieszczone w poszczególnych aktachpoleca85%
Pedagogika

Historia myśli penitencjarnej

w sposobie wykonywania kary więzienia. 2.Rozwój więziennictwa w Polsce a) Wykonywanie kar w Polsce Średniowiecznej Podobnie jak na zachodzie Europy, tak i w Polsce karanie miało wyraźnie