profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka Polski w okresie dzielnicowympoleca86%
Historia

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce dzielnicowej

TEKSTY ŹRÓDŁOWE Tekst A Dokument lokacyjny dla wsi Radlina z 1291 r. [...} my, komes Jan [...] razem z bratem naszym Wojciechem chcemy, aby do każdego ze współczesnych i przyszłych patrzących na tę kartę, doszła wiadomość, że...poleca85%
Historia

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce dzielnicowej

mowa o nadaniu prawa niemieckiego, istniejącej już wsi. Ad.6 LOKACJA, w dawnej Polsce termin oznaczający pierwotnie (od XII w .) zakładanie nowych wsi lub miast (zwykle na prawie niemieckimpoleca85%
Historia

Przemiany społeczne i gospodarcze Polski w okresie dzielnicowym.

społecznych. Aby z nich w pełni korzystać wymuszały na panujących zwolnienia, zwane immunitetami. Przemiany w strukturze społeczeństwa doprowadziły do powstania czterech kategorii ludności o podobnejpoleca85%
Historia

Przemiany społeczne i gospodarcze w Polsce w okresie dzielnicowym.

społecznych. Aby z nich w pełni korzystać wymuszały na panujących zwolnienia, zwane immunitetami. Przemiany w strukturze społeczeństwa doprowadziły do powstania czterech kategorii ludności opoleca85%
Historia

Kultura Europejskiego średniowiecza

1. Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej : - wzrost znaczenia kościoła, - ożywienie życia zakonnego, - w zakonach pisano i przechowywano dokumenty, - kolonizacja wewnętrzna