profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Charakterystyka krok po krokupoleca84%
Język polski

Charakterystka i jej schemat

Charakterystyka - dłuższa forma wypowiedzi pisemnej obejmująca wygląd zewnętrzny i wygląd wewnętrzny postaci. Mająca również na celu analizę postępowania postaci. Przedstawienie postaci: 1. Imie i nazwisko 2. Wiek 4. Rodzinna 5. Sytuacja...poleca84%
Język polski

Charakterystka Harpagona

Harpagon to główny bohater dramatu Moliera pt. "Skąpiec". Bogaty wdowiec, w podeszłym wieku, mający dwoje dorosłych dzieci : Elizę i Kleanta, mieszkał w Paryżu. Poruszał się opoleca85%
Język polski

Charakterystka Cześnika i Rejenta

Głównym bohaterami komedii są Rejent Milczek i Cześnik Raptusiewicz. Mają całkowicie odmienne charaktery i poglądy. Są skłóceni, choć mieszkają w jednym zamku. Cześnik Raptusiewicz człowiekpoleca80%
Geografia

Charakterystka: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji (warunki naturalne, ludność i gospodarka)

kontynentalnym, -znaczną część powierzchni państwa zajmują grunty orne oraz łąki i pastwiska. -krainy geograficzne: Nizina Nadmorska, Pojezierze Litewskie, Wysoczyzna Żmudzka. *Ludność: -większośćpoleca85%
Język polski

Charakterystka porównawcza Aliny i Balladyny

troszczy się o jej dobro, wręcz nią gardzi. Nie czuje wyrzutów sumienia, gdy matka, wykonuje za nią pracę w polu. W stosunku do starszej kobiety jest arogancka, opryskliwa i bezczelna. Całkiem innypoleca85%
Język polski

Charakterystka porównawcza Cześnika i Rejenta "Zemsta"

Aleksander Fredro stworzył "Zemstę" dla potrzeb komedii, a w niej dwie niezwykle barwne postacie: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka.Cześnik to stary kawaler cierpiący na wiele dolegliwości.Był