profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka klimatu równikowegopoleca85%
Geografia

Zróżnicowanie klimatów na kuli Ziemskiej i wpływ na funkcjonowanie człowieka

Klimat - ogólna charakterystyka Klimat (z gr. "klima" = strefa) jest to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg pogody, zarówno jej stanów, jak i poszczególnych składników (def. J. Flis). Badaniem klimatu zajmuje się nauka zwana...poleca85%
Geografia

Średnia temperatura powietrza w strefie pasów równoleżnikowych

Średnia temperatura powietrza w strefie pasów równoleżnikowychpoleca85%
Geografia

Strefy klimatyczne.

Elementy klimatu: - gatunki roślin i zwierząt - opady ( suma opadów mierzona w milimetrach) - temperatura - amplituda temperatur - ciśnienie - siła i kierunek wiatru - nasłonecznienie Czynniki klimatotwórcze: - szerokość...poleca85%
Geografia

Środowisko naturalne

wpływ na życie człowieka . W zależności od warunków klimatycznych człowiek przejawia określone zachowanie. Zróżnicowanie tych warunków powoduje, że człowiek w różnych strefach buduje różne