profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka klimatu równikowegopoleca83%
Geografia

Zróżnicowanie klimatów na kuli Ziemskiej i wpływ na funkcjonowanie człowieka

Klimat – ogólna charakterystyka Klimat (z gr. "klima" = strefa) jest to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg pogody, zarówno jej stanów, jak i poszczególnych składników (def. J. Flis). Badaniem klimatu zajmuje się...poleca84%
Geografia

Średnia temperatura powietrza w strefie pasów równoleżnikowych

Średnia temperatura powietrza w strefie pasów równoleżnikowychpoleca84%
Geografia

Strefy klimatyczne.

Elementy klimatu: - gatunki roślin i zwierząt - opady ( suma opadów mierzona w milimetrach) - temperatura - amplituda temperatur - ciśnienie - siła i kierunek wiatru - nasłonecznienie Czynniki klimatotwórcze: - szerokość...poleca83%
Geografia

Środowisko naturalne

środowisko przyrodnicze decyduje o istnieniu ludzi . Inna koncepcja , indeterminizmu , odrzucała jakikolwiek wpływ środowiska na rozwój społeczny człowieka . Obie te teorie zostały odrzucone . Obecnie