profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka języka reklamypoleca83%
Socjologia

Język reklamy w ogłoszeniach prasowych

W mojej pracy skupię się na reklamie prasowej, jej budowie, sztuczkach językowych, sposobach wywierania perswazji, oddziaływaniach na konsumenta i założeniach, jakie powinna spełniać dobra reklama. Funkcjonowanie dzisiejszego życia gospodarczego...