profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Charakterystyka demokracjipoleca83%
Historia

Demokracja amerykańska.

Demokracja amerykańska to system polityczny i system wartości, określający podstawowe prawa obywatelskie, nadający kształt stosunkom pomiędzy samymi obywatelami, obywatelami i władzą państwową, a w końcu i ustrój państwa amerykańskiego. Stanowi...