profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cesarstwo Bizantyjskie za panowania Justyniana Wielkiegopoleca85%
Historia

Biznacjum- cesarz i jego dwór

Ześrodkowane Cesarstwo Wsch. od 4w. n.e. w Konstantynopolu ulegało przeobrażeniom. Wskazuje na to sama nazwa Cesarstwo Bizantyjskie, którą je określa. Wydarzenia zaistniałe W wieku 6 były pochodną jeszcze wcześniejszego okresu. Rzeczywistość,...poleca85%
Administracja

Doktryna cesarska- Biznacjum, układ społeczny, kultura.

barbarzyńców, w ten sposób sprawował zwierzchnictwo polityczne i religijne. Cesarzowi należało oddawać cześć szczególną – tylko nieliczni mieli do niego jakikolwiek dostęp.W jego obecności należło