profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele życia zakonnegopoleca72%
Historia

Zakony

Zakony, zgromadzenia religijne o charakterze wspólnotowym, posiadające określone prawa i cele, przeznaczone dla osób pragnących poświęcić się realizowaniu owych celów. W chrześcijaństwie cel życia zakonnego został określony następująco: 1)...