profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele Programu Polityki Prorodzinnej Państwapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Plityka Prorodzinna

Program Polityka Prorodzinna Państwa" został przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 1999 roku. Program ten stanowi kompilacją elementów zawartych w licznych, szczegółowych programach resortowych, składających się na całość polityki społeczno-...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przejawy kryzysu współczesnej rodziny. Aspekty społeczne, ekonomiczne i kulturowe tego zjawiska. Polityka prorodzinna państwa.

spędzają wspólnie czas. W tej sytuacji konieczne jest wsparcie polskiej rodziny przez rząd. Zastanówmy się więc, jaką politykę prorodzinną prowadzi nasze państwo. Co prawda ma za zadanie wspieraniepoleca85%
Socjologia

Etyka badań socjologicznych. Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina.

Etyka badań socjologicznych. Prawo pracy a macierzyństwo i rodzina. Kodeks ma stanowić dla socjologów inspiracje i zachętę do troski i szczególnej dbałości o stronę moralną ich postępowania