profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskopoleca91%
Administracja

Przygotowywanie projektów do UE

Reforma polityki strukturalnej – 5 projektów rozporzązeń dotyczących funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013: *projekt rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu...poleca85%
Turystyka i rekreacja

Turystyka w UE

zawiera przykłady projektów turystycznych zrealizowanych z funduszy pomocowych w Polsce oraz inwestycji w krajach UE sfinansowanych z Funduszy Strukturalnych. Szczegółowa informacja o publikacji orazpoleca92%
Prawo gospodarcze

Ochrona interesów finansowych UE w Polsce

funduszy strukturalnych UE , służących do finansowania rolnictwa, projektów w dziedzinie polityki społecznej oraz rozwoju regionalnego w UE . Drugą w kolejności kategorią są niezapłacone akcyzy i cła napoleca83%
Polityka rolna

Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR)

wobec obszarów wiejskich. Robił analizy skutków reformy Fischlera dla Polski przed akcesją do UE . W SAEPR powstały prace na temat nowych instrumentów WPR w rolnictwie po 2004 r. Tu stworzonopoleca86%
Pedagogika

Edukacja w Unii Europejskiej

projektów proeuropejskich. Nauczyciele prowadzący kluby europejskie, reali-zujący innowacyjne projekty nauczania, wprowadzający do programu nauczania ścieżkę europejską mogą korzystać z Mediotekipoleca91%
Marketing

Programowanie funduszy strukturalnych.

spójności UE . Państwo Członkowskie powinno przedstawić Unie Europejskiej następujące dokumenty: 1.Podstawowym dokumentem jest „Plan Rozwoju Regionalnego”, służy on do negocjacji między Komisją