profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele programu Młodzieżpoleca90%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska.

Polityka wobec młodzieży Państwa Unii wzajemnie uznają swoje świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów. Polska ma na razie umowy akademickie z Austrią i Niemcami. Do 2006 roku będzie realizowany pro-gram "Młodzież" ułatwiający młodym (15-25...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Który z programów Unii Europejskiej wybrałbyś i dlaczego?

Najbardziej znanym programem edukacyjnym, powstałym z inicjatywy Wspólnoty Europejskiej jest program SOKRATES. Zadaniem tego programu jest rozszerzenie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują zarówno dzieci, jak i...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska - prezentacja

Pobierz załącznikpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska - projekt

4 projekty w załącznikachpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

Za to dostałam 5 :Dpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

Praca przedstawia kjorzyści jakie otrzymała Polska po wstąpieniu do U.E. oraz możliwości, które stwarza móodym ludziompoleca85%
Edukacja europejska

Unia Europejska - daty, Edukacja Europejska

Sa One podane w formacie .doc Najlepiej otworzyć to w wordzie, ponieważ plik jest w formie gotowej do druku, z możliwością stworzenia z tego przydatnej ściagi, w postaci książeczki