profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Cele pracy socjalnejpoleca89%
Socjologia

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Spis treści: strona tytułowa spis treści wstęp rozdział 1 Podr. 1.1. Ogólne wiadomości o chorobach psychicznych, zaburzeniach psychicznych i pracy socjalnej. . Podr. 1.2. charakterystyka chorób psychicznych Podr. 1.3. Psychozy Podr. 1.4....poleca85%
Pedagogika

Jakie korzyści czerpie pracownik socjalny z umiejętności spostrzegania i rozumienia innych ludzi?

Czym właściwie jest praca socjalna? Jest to praca dla ludzi mająca na celu pomoc im w odzyskaniu możliwości i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Jednakże aby być dobrym pracownikiem socjalnym należy posiadać wiedzę z różnych dziedzin...poleca85%
Pedagogika

Praca socjalna- ogólnie

Termin praca socjalna pojawił się po raz pierwszy w 1917 r. w nazwie amerykańskiego Towarzystwa Pracy Socjalnej. Praca socjalna to zawód, który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz wzmacnianie i...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy socjalnej

socjalnych szerokiej wiedzy z zakresu prawa dotyczącego przyznawanych świadczeń oraz aktywności w śledzeniu zachodzących w nich zmian. Zadanie to nie ma nic wspólnego z pracą socjalną ; jest topoleca83%
Pedagogika

Działalność instytucji pomocy społecznej.

człowiekiem, który czerpie dużo z własnego JA, co stanowi bardzo ważny element jego funkcjonowania, wynika z tego, że rozwijanie pewności siebie jest celowe i uzasadnione. Praca socjalna , to zajęcie