profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Cele pomocy społecznejpoleca85%
Prawo

Opieka społeczna w Polsce

W swojej pracy zajmę się omówieniem bardzo nurtującego wielu ludzi tematu, jakim jest opieka społeczna (pomoc społeczna). Rozpocznę jednak od krótkiego wprowadzenia. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i ingeruje wtedy,...poleca85%
Pedagogika

Geneza powstania pracy socjalnej

Geneza i rozwój pomocy społecznej oraz jej współczesne rozumienie. Pomoc społeczna w Polsce około XII wieku wyglądała nieco inaczej niż na świecie, gdyż ruch reformatorski, który odegrał dużą rolę na świecie w Polsce nie był popularny. Początki...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy socjalnej

Pedagogika Pracy Socjalnej A. Omówienie programu nauczania przedmiotu pt.: Pedagogika pracy socjalnej? J. Materne pisząc o pedagogice socjalnej w strukturze pedagogiki społecznej, stwierdza między innymi, iż w tej ostatniej można...poleca85%
Polityka

Polityka społeczna

treść w zalącznikupoleca85%
Administracja

Polityka społeczna

1. Geneza i przedmiot polityki społecznej jako dyscypliny naukowej. Polityka społeczna jako dyscyplina naukowa rozwinęła się w Polsce (początki XIX w .) na gruncie nauki o gospodarowaniu. Wyrosła zpoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

żyjącymi razem w społeczeństwie - reformowanie społeczeństwa aby wyeliminować słabości jednostek lub grup społecznych Polityka społeczna z punktu widzenia jednostki: - dopomóc człowiekowi pracy abypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka społeczna wobec starości

aktywność i integracja społeczna ludzi starszych w Polsce .” Małgorzata Halicka, Jerzy Halicki „Wiedza o społeczeństwie” - Pod redakcją Konstantego Adama Wojtaszczyka- Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne, Warszawa 1995r.poleca85%
Administracja

Pomoc społeczna

I. Pomoc społeczna w Polsce - historia. Pomoc społeczną lub też jej zalążki można odnaleźć w Polsce już w średniowieczu. W ówczesnych czasach powstawały już sławne fundacje, Władysława Hermana