profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacje Międzynarodowe i Organizacje Regionalne

ONZ: I. Rok powstania: Konferencja – 25 kwietnia 1945. Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945 II. Miejsce powstania: San Francisco III. Rozpoczęcie działalności: 24 października 1945 IV. Ilość członków: 51 V. Organy:...poleca85%
Ekonomia

Organizacje międzynarodowe

(czasem noszący nazwę konstytucji). Uznaje się, że organizacje międzynarodowe funkcjonują wg trzech typów funkcji : 1. funkcje regulacyjne, polegające na ustanawianiu norm i wzorców o charakterze moralnympoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Podział organizacji międzynarodowych

Organizacje międzynarodowe dzielą się wg kryterium podmiotowego (czyli członkostwa) na: - powszechne, które obejmują wszystkie państwa świata np. ONZ, - regionalne lub partykularne, którepoleca85%
Edukacja europejska

Stosunki międzynarodowe

systemie zdecentralizowanym – decyzje narodowe powstają w wyniku oddziaływań co najmniej 2 suwerennych ośrodków władzy i zawsze są kompromisem Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe : 1poleca85%
Polityka

Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Środkowej CEMAC

, których członkami są państwa reprezentowane przez swe rządy, druga kategoria to organizacje międzynarodowe pozarządowe, których członkami są związki, instytucje, osoby prawne i osoby fizyczne zpoleca85%
Edukacja europejska

Prawo międzynarodowe

państwa, którego obywatelami są jej rodzice prawa ziemi- o obywatelstwie jednostki decyduje miejsce urodzenia ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE - organizacje rządowe tworzone są przez państwa i