profil

Pedagogika (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnychpoleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

Od momentu powstania instytucji więzienia trwały spory co do celów jakie ma spełniać uwięzienie. W miarę upływu czasu powstały cztery zadania stojące przed instytucjami penitencjarnymi. W zależności od okresu rozwoju jedne z nich były uważane za...