profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnychpoleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

Od momentu powstania instytucji więzienia trwały spory co do celów jakie ma spełniać uwięzienie. W miarę upływu czasu powstały cztery zadania stojące przed instytucjami penitencjarnymi. W zależności od okresu rozwoju jedne z nich były uważane za...poleca85%
Pedagogika

Funkcje wychowawcze w zakładach karnych

„Funkcje wychowawcze w zakładach karnych .” Więzienie można uznać za instytucję wychowawczą wtedy, kiedy jego cele , organizacja, personel oraz sposoby postępowania z więźniami podporządkowane sąpoleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

uczestniczą wychowawcy pracujący w aresztach śledczych i zakładach karnych . Jest to bardzo ważna działalność dla rozwoju pracy socjalnej w więziennictwie. Nierzadko administracje poszczególnych aresztówpoleca85%
Pedagogika

Historia myśli penitencjarnej

lekarzy. Ponadto istotne jest wyzyskanie do współpracy również praktyków zatrudnionych w zakładach więziennych. III. ZADANIA PSYCHOLOGA WIĘZIENNEGO W więziennictwie takim jak polskiepoleca89%
Pedagogika

Penitencjarna

oskrzelowego  Bezpośrednie urazy czaszki i za pomocą ciał obcych  Uszkodzenia układu moczowego oraz innych narządów Natomiast T. Odlak na podstawie analizy badan prowadzonych w zakładach karnychpoleca84%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna

na humanizowanie orzekania i wykonywania kar, - udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach dla nieletnich, - społeczna