profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Cela księdza Piotrapoleca85%
Język polski

Na podstawie załączonego fragmentu "Widzenie ks. Piotra oraz znajomości III części Dziadów omów zjawisko polskiego, romantycznego mesjanizmu.

Witam. Książka Adama Mickiewicza "Dziady" to wielkie dzieło, opisujące przyczyny upadku powstania listopadowego. Sam autor nie mógł uczestniczyć w powstaniu, dlatego napisał "Dziady" ku pokrzepieniu serc rodaków....poleca84%
Język polski

Opis sceny widzenia księdz Piotra.

Scena rozgrywa się w celi księdza Piotra, który modli się leząc na ziemi krzyżem. Pierwsze widzenie związane jest z wywozem młodych Polaków na Sybir. Ich los przyrównany jest do męczeńskiej drogi Chrystusa. Wśród młodzieży ma znajdować się...poleca85%
Język polski

Na podstawie załączonego fragmentu „Widzenia ks. Piotra” oraz znajomości III części „Dziadów” omów zjawisko polskiego romantycznego mesjanizmu.

opisana została w III części ? Dziadów ? Adama Mickiewicza. Utwór miał na celu uświadomienie czytelnikowi sytuację w Polsce. Natchnieniem autora było wydarzenie powstania listopadowego i poczucie winypoleca85%
Język polski

Na podstawie załączonego fragmentu " Widzenie ks. Piotra" oraz znajomosci III części Dziadów omów zjawisko polskiego romantycznego mesjanizmu

Klęska powstania listopadowego była generatorem pojawienia się mesjanizmu w literaturze z epoki romantyzmu. Reakcja na kolejny rozbiór Polski opisana została w III części „ Dziadów ” Adama Mickiewiczapoleca85%
Język polski

Odwołując się do załączonego fragmentu „Granicy” i całej powieści Zofii Nałkowskiej, wyjaśnij znaczenie słów: „widział […] cały kontur siebie o twarzy zatartej w ciemności”.

„Granica”, Zenonowi Ziembiewiczowi. Gdy człowiek ma tyle różnych zajęć często niektóre zaniedbuje, jednak nie Ziembiewicz. On był typem karierowicza, zależało mu wyłącznie na tym by piąć się w górępoleca85%
Język polski

„Prawda rozumu” czy „prawda serca”? Jak brzmi przesłanie „Zbrodni i kary? Rozwiń temat na podstawie załączonego fragmentu i całej powieści Fiodora Dostojewskiego.

końca odróżniać dobro od zła. Wydaje mi się, że odpowiedzi na te oraz wiele innych, nurtujących ludzkość pytań należy szukać w doskonałej powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”. Powieśćpoleca85%
Język polski

Sytuacja nauki i uczonych a nasz charakter narodowy. Oceń trafność ujęcia problemu w „Lalce„ i jego aktualność. Swoją opinię uzasadnij, odnosząc się do załączonego fragmentu Bolesława Prusa.

co nowe, jest złe. Nasuwają się tu słowa polskiego artysty hiphopowego - WWO, który śpiewał: ”Nie bój się zmiany na lepsze…”. Słowa i treści w nich zawarte są głębokie i skutecznie trafiają w umysły