profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cel kryminologiipoleca85%
Prawo

Etiologia przestępczości

Zjawisko przestępczości jest obecne i jest problemem społecznym. Jest ono dokuczliwe społecznie. Należy zrozumieć, dlaczego do przestępczości dochodzi i w jakiej skali ona istnieje. Czyn przestępny ma kilka płaszczyzn: - ustrojodawcę – twórca...poleca85%
Pedagogika

„Zachowania dewiacyjne młodzieży” na podstawie książki Bronisława Urbana

istotnych zmianach w ogólnej strukturze przestępczości całego społeczeństwa. Rozmiar dewiacji przemawia za tym, aby dewiacje młodzieży traktować jako jeden z głównych problemów społecznych. Najbardziejpoleca85%
Pedagogika

Kształtowanie się poglądów i opinii kryminologicznej.

, przestępczości jako pewnego zjawiska społecznego, a także osoby sprawcy przestępstwa jak również ofiary przestępstwa, zatem współczesna kryminologia bazuje na naukach takich, jak psychologia, psychiatriapoleca83%
Politologia

Kryminologia

zaliczamy: struktura i dynamika przestępczości , geografia kryminalna, sposób popełniania przestępstw, elementy organizacji świata przestępczego, np. sposób porozumiewania się. 2. ETIOLOGIA KRYMINALNApoleca85%
Prawo karne

Kryminologia

patologii społecznych oraz metodach eliminacji. Działy zajmujące się kryminologią: - fenomenologia – obszar, zakres, objawy przestępczości , sposób popełniania - etiologia kryminalna – badaniepoleca87%
Pedagogika

Udział kobiet w przestępstwie.

etiologia przestępczości kobiet ma swoje odzwierciedlenie przy wydawaniu wyroków. Tak na przykład artykuł 37 Kubańskiego Kodeksu Karnego, przyjmuje jako okoliczności łagodzące popełnienie przez kobiety