profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy twórczości Pawlikowskiejpoleca85%
Język polski

Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, czyli poetka, która szeroką wiedzę zyskała dzięki domowej edukacji. Była córką Wojciecha Kossaka. Głęboki wpływ na jej twórczość miały związki poetki z mężczyznami. Nie była członkiem grupy, Skamander, choć ze...poleca85%
Język polski

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego.

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego Wpływ czynników politycznych. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki dopoleca85%
Język polski

Dwudziestolecie międzywojenne

: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński Jan Lechoń + Maria Pawlikowska – Jasnorzewska . Było to najważniejsze ugrupowanie poetyckie dwudziestolecia międzywojennego , apoleca85%
Język polski

Ogolnie o XX leciu miedzywojennym

niej Tuwim, Lechoń, Słonimski, Iwaszkiewicz, Wierzyński. Istnieli także satelici Skamandra - twórcy związani z tym programem: Pawlikowska - Jasnorzewska , Iłłakiewiczówna, Wittlin, Liebert. Pismopoleca83%
Język polski

Dwudziestolecie Miedzywojenne

dwudziestolecia międzywojennego - Europa między wojnami - Lata dwudzieste w Polsce - Lata trzydzieste w Polsce - Kalendarium dwudziestolecia miedzywojennego w Polsce - Kalendarium dwudzestolecia