profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy polskiej gospodarkipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Patriotyzm w dobie integracji i globalizacji - czy warto kultywować cechy narodowe w gospodarce ?

Polska to kraj istniejący od ponad tysiąca lat. Plemiona, które zjednoczyły się i stworzyły to państwo, to plemiona rolnicze. Uprawa ziemi i hodowla zwierząt zapewniała im byt. W późniejszych czasach Polska, była krajem, w którym panowała...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska, NATO, ONZ

Integracja w Europie została zapoczątkowana w 1950 r., wtedy przyjęto deklarację francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana, w deklaracji tej przedstawiono propozycje Jeana Moneta, która polegała na utworzeniu wspólnoty interesów...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Charakterystyka ustroju gospodarczego w Polsce. Gospodarka centralnie planowana. Gospodarka wolnorynkowa (kapitalistyczna)

Gospodarka to wykorzystywanie czynników wytwórczych tak, aby dochód z nich był jak najwyższy. To także sposób rozdzielenia dochodu w społeczeństwie. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek...poleca83%
Język polski

Współczesna rodzina, a tradycje.

tak często, jak jest to potrzebne. A przecież tradycja to ustne przkazywanie zwyczajów, wartości oraz poglądów - zarówno religijnych i etycznych, jak i patriotycznych czy po prostu zwyczajowychpoleca90%
Wiedza o społeczeństwie

Jaką role w dobie globalizacji, pełnić może idea tolerancji ?

globalizacji , standaryzacji życia, winniśmy intensywniej kultywować zarówno lokalną jak i narodową kulturę, by uczynić z niej nasz wkład, w wielokulturowość naszego globu, oraz by wszyscy, a nie tylko wybranipoleca83%
Język polski

Czy należy praktykować obyczaje i tradycje naszych przodków?

Ubieranie choinki czy jajko na Wielkanoc to dzisiaj bardzo popularne zwyczaje, jednak człowiek nie praktykowałby ich, gdyby nie przodkowie. Ród Adama i Ewy zakorzenił wiele tradycji i obyczajówpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest i czym powinien być współczesny patriotyzm, czy w ogóle jest potrzeby. Uzasadnij swoje zdanie

patriotycznych. przestaje kultywować święta narodowe oraz wykazuje brak zainteresowania współczesnymi problemami i wydarzeniami w kraju. Jednostka ludzka wyalienuje się ze społeczeństwa i życia narodupoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy w Unii Europejskiej czy nowe znaczenie polskiego patriotyzmu?

naprawdę niewiele się w nim zmieni po 1 maja 2004r. Pozostaniemy przecież przy swoim języku, historii, dokonaniach kulturalnych. Kultywować możemy – i zapewne będziemy- nasze obyczaje, tradycje a także