profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy podatkupoleca85%
Prawo

Finanse i prawo finansowe

Prawo finansowe należy rozumieć jako całokształt norm prawnych występujących w postaci ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, które dotyczą finansów. Finanse można rozumieć bezpośrednio jako środki pieniężne występujące w postaci środków publicznych,...poleca88%
Prawo administracyjne

Podatki i programy podatkowe

2Podatek jest świadczeniem: - nieodpłatnym (podmiotowi, który go uiścił, nie przysługuje roszczenie wzajemnego świadczenia ze strony państwa), definicja umowna - wojsko, policja, straż broni obywatela, - przymusowym - dominująca funkcja...poleca85%
Administracja

Polski system podatkowy

POJĘCIE PODATKU Podatek jest nieodpłatnym, przymusowym bezzwrotnym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny. Związkiem tym jest przede wszystkim państwo. Nieodpłatność...poleca85%
Administracja

Prawo podatkowe

1.Pojęcie i cechy podatku. 2. Konstrukcja prawna podatku. 3. Podmiot uprawniony – podmiot zobowiązany w stosunkach podatkowo–prawnych. 4. Płatnik, inkasent. 5. Podstawa opodatkowania. itd.poleca91%
Finanse i bankowość

Finanse publiczne i rynki finansowe - wykład I

Finanse Publiczne i Rynki Finansowe 04.10.2008 Wykład I Istota, zakres, ranga i specyfikacja finansów publicznych. Istota ? według słownika pojęć i terminów ?To co jest w czymś zasadniczepoleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo finansowe i finanse publiczne

Zagadnienia na egzamin. Na podstawie, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. Wanda Wójtowicz, Warszawa 2008. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicypoleca83%
Finanse i bankowość

Finanse publiczne i budżet państwa

Finanse publiczne i budżet państwa. 1. Finanse publiczne-istota sektora. FINANSE PUBLICZNE- przez finanse publiczne należy rozumieć gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych przez związkipoleca93%
Finanse i bankowość

Ogólnie o finansach

Praca stosunkowo obszerna. Co to sa finanse publiczne, funkcje finansow, prawo finansowe , norma prawa finansowego, budzet i wiele innych...poleca84%
Finanse i bankowość

Finanse publiczne

podmioty publiczne na publiczne cele. Finanse publiczne obejmują obok środków budżetu państwa (centralnego) i budżetów samorządowych, wszystkie nietypowe środki finansowe , które pozwalają państwu na