profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy nizin środkowopolskichpoleca77%
Geografia

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich: - Słabo urozmaicona rzeźba terenu - Małe wysokości bezwzględne - Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzek- łęgi - Przeważają rozległe równiny i szerokie...poleca80%
Geografia

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich jest zróżnicowane. Dominującą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo. Obszar nizin ma charakter przemysłowo usługowy. Przemysł główniepoleca79%
Geografia

Gospodarka w pasie pobrzeży południowobałtyckich, ocena środowiska naturalnego pojezierzy polskich dla gospodarki, zagospodarowanie nizin środkowopolskich.

NIZIN ŚRODKOWOPOLSKICH 1. POŁOŻENIE: Między pasem pojezierzy a Wyżynami Polskimi. Wydzielono niziny: Śląską, Wielkopolską, Mazowiecką, Podlaską i Polesie Lubelskie. 2. KLIMAT: W zachodniejpoleca85%
Geografia

Pobrzeża

POBRZEZA (Szczecińskie koszalińskie gdańskie) Rzezba mlodoglacjalna,kepy,gliny morenowe,pradoliny,torfowiska, wydmy-wiatr, mierzeje, wybrzeza plaskie,wybrzeza klifowe,mady,bryza,przemysl stoczniowypoleca84%
Geografia

Charakterystyczne cechy klimatu Polski.

bardzo nierównomierne. Najniższe opady występują na obszarze nizin środkowopolskich oraz na wschodniej Wielkopolsce Mazowszu i Kujawach a najwyższe w górach a także na wyżynie i pojezierzu.poleca82%
Geografia

Polska- przykładowe pytania i odpowiedzi

. Długość zalegania pokrywy lodowej zależy od zasolenia wód i jej temperatury. 3. Jaką wysokość bezwzględną osiągają najwyższe wzniesienia pasa Nizin środkowopolskich ? Niziny środkowopolskie mają