profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy narratorapoleca84%
Dziennikarstwo

Wykłady z literaturoznawstwa.

EPIKA jest jednym z trzech podsta-wowych rodzajów literackich (oprócz liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości. Wyznacznikami epiki są: • obecność narratora, który opowiada zdarzenia - jest on...poleca85%
Język polski

Komunikacja Kulturowa

).Wiedza o k. k. leży na styku różnych dyscyplin humanistycznych: językoznawstwa, socjolingwistyki, psychologii, literaturoznawstwa , teorii i historii kultury. Komunikowanie zgodne ( lub niezgodne) z