profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy malarstwa renesansowegopoleca82%
Historia

Renesans we Włoszech

kolumny), elementów architektonicznych (porządki klasyczne, kompozycja wzorowana na łuku triumfalnym i ornamenty: groteski; liście akantu; rozety; wieńce). Obok budowli sakralnych (kaplice na planie centralnym) rozwijała się architektura świecka....poleca84%
Język polski

Przegląd epok od Średniowiecza do Pozytywizmu

Praca w formie tabeli, wszystko w załącznikach .docpoleca74%
Wiedza o kulturze

Renesans w Polsce - rzeźba i malarstwo.

Początki renesansu Renesans zwany inaczej Odrodzeniem trwał od połowy XV do końca XVI wieku. Jego centrum kulturalne znajdowało się we Włoszech skąd rozpowszechniło się niemal na całą Europę. Renesans jest pierwszą epoką w erze nowożytnej....poleca82%
Język polski

Renesans w arhitekturze rzeźbie i malarstwie

Informacje ogólne Renesans w architekturze, rzeźbie i malarstwie, (z języka francuskiego renaissance, z języka włoskiego rinascita - "odrodzenie"), w sztuce okres rozwoju kultury europejskiej od schyłku średniowiecza do początków doby nowożytnej,...poleca83%
Historia

Renesans- odrodzenie

szkole z Chartres) i podobnym stosunku do natury, widocznym także w stylu romańskim, bezpośrednim (jako że we Włoszech zasadniczo nie było sztuki gotyckiej) poprzedniku stylu renesansowego. Nawetpoleca89%
Historia

Humanizm i renesans we włoszech i krajach Europy zachodniej

HUMANIZM- prąd umysłowy epoki renesansu, który na pierwszym miejscu stawiał człowieka (był on największą wartością). Prąd ten pojawił się na przełomie XIII/XIV wieku we Włoszech . Związane to byłopoleca85%
Język polski

Odrodzenie. Podział epoki na okresy

Odrodzenie ( renesans ) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech , a w krajach północnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało - we Włoszech do początku XVI w., a na północy Europy do końca tego wieku (po latapoleca82%
Historia

Renesans , pojęcia

LUDZIE RENESANSU Pojęcia : RENESANS - epoka w dziejach kultury Europy zapoczątkowany we Włoszech w XIV wieku. HUMANIZM-renesansowy prąd umysłowy i kultularny w Europie XIV-XVI w. sgtanowiący wpoleca85%
Historia

Renesans

Odrodzenie ( Renesans ), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku. Odrodzenie miało swój początek we Włoszech W renesansie na plan pierwszy zaczęto