profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy klimatu umiarkowanegopoleca85%
Geografia

Zróżnicowanie klimatów na kuli Ziemskiej i wpływ na funkcjonowanie człowieka

Klimat - ogólna charakterystyka Klimat (z gr. "klima" = strefa) jest to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg pogody, zarówno jej stanów, jak i poszczególnych składników (def. J. Flis). Badaniem klimatu zajmuje się nauka zwana...poleca85%
Geografia

Klimat - opis. Mechanizm powstawania wiatru. Rodzaje wiatrów

Klimat - charakterystyczny przebieg zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim (30-50 lat). Ustalony jest na podstawie wieloletnich obserwacji normalnego przebiegu pogody, zarówno jej stanów jak i poszczególnych jej...poleca82%
Geografia

Strefa klimatów umiarkowanych

Obejmuje północną część USA, południową i centralną Kanadę, środkową i północną Europę, środkową i północną Azję, rejony w południowej części Ameryki Południowej. Cechy : - średnia roczna temperatura wynosi od 0 C do 10 C - w klimatach...poleca79%
Geografia

Strefa umiarkowana

Strefa umiarkowana charakteryzuje średnia roczna temperatura od 0ºC od 10ºC. Przebieg temperatury wyznacza pory roku. W strefie umiarkowanej wyróżniamy następujące typy klimatu : a) umiarkowany chłodny monsunowy , w którym występują duże...poleca83%
Geografia

Charakterystyka klimatyczno - roślinno - glebowa wybranej strefy klimatycznej

Klimat umiarkowany - rozległa strefa klimatyczna, dzieląca się na – na półkuli północnej – chłodniejszą północną i cieplejszą południową (na półkuli południowej odwrotnie: północna część jest cieplejsza, południowa – chłodniejsza). Średnia...