profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy języka migowegopoleca85%
Pedagogika

Specyficzne sposoby komunikowania się osób niesłyszących

Treść pracy w załącznikupoleca86%
Pedagogika

Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

ludzie głusi są niemi. Obecnie dzięki odpowiedniemu nauczaniu coraz więcej osób niesłyszących może komunikować się ze społeczeństwem za pomocą mowy. Toteż nie można izolować takich osób od resztypoleca83%
Rehabilitacja

Problemy osob niepełnosprawnych , nieslyszących i niedoslyszących

Temat: Problemy osób niepełnosprawnych , niesłyszących i niedosłyszących. W rozwoju osób niepełnosprawnych niezwykle istotne są prawidłowo ukształtowane relacje społeczne. Nabywaniepoleca87%
Pedagogika

Krąg tematyczny

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNApoleca80%
Socjologia

Komunikacja

jest nabywany w trakcie socjalizacji, wyuczany. Jej kanałem jest głównie kanał dźwięków, ale używane są też inne, np. w przypadku osób niesłyszących oraz tam, gdzie niemożliwe jest posługiwanie się