profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy feminizmupoleca83%
Administracja

Współczesne doktryny polityczne.

Nazwa liberalizm pochodzi od łacińskiego określenia wolność (liberalis), którą cieszy się człowiek wolny (liber). Zanim stała się nazwą ideologii politycznej – liberalizmu – posiadała znaczenie apolityczne. W średniowieczu określano nią edukację...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ruchy społeczne

ANARCHIZM (gr. anarchia – bezrząd) Twórcy: Michał Bakunin, Pierre Proudhon, Piotr Kropotkin, Georges Sorel. Jest to skrajnie lewicowy ruch polityczny, który ukształtował się w XIX w. Uznaje, że największym zagrożeniem dla człowieka jest państwo....poleca78%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne doktryny polityczne

zasady i plany postępowania osób sprawujących władzę. Wyznacznikiem organizacji społecznych oraz osób sprawujących władzę są różne doktryny polityczne , czyli metody działania w zakresiepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne ideologie i doktryny w Polsce oraz na świecie

metody realizacji tych celów pośrednich. Doktryny polityczne są definiowane jako: - uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniami władzy i ustroju państwa napoleca81%
Politologia

Co to jest doktryna i jej rodzaje

. Bibliografia Władysław T. Kulesza., Ideologie naszych czasów. Warszawa 1991 Roman Tokarczyk., Współczesne doktryny polityczne . Lublin 1987 Leksykon politologii, pod redakcjąpoleca85%
Administracja

Współczesne doktryny polityczne i prawne

1. Doktryna absolutyzmu monarszego w XVI i XVII w. Zasadą średniowiecza były „rządy prawa”. Stopniowo przyznawano monarsze prawo do łagodzenia, w drodze ustawodawczej lub aktów indywidualnychpoleca85%
Historia

Doktryna socjaldemokracji.

prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2005. 3) Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne , Warszawa 2008. 4) http://bielecka.com.pl/ Doktryny %20Polityczne.doc 5) www.wikipedia.pl 6) www.wosna5.pl