profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Cechy dziecka przewlekle choregopoleca85%
Pedagogika

Pedagogika terapeutyczna - wykłady

Pedagogika terapeutyczna ZDROWIE - jest to stan całkowitej fizycznej, społecznej, psychicznej pomyślności. - jest to stan równowagi fizycznej i psychicznej określony w 4 kategoriach: ? istnienie chorób ? częstość zachorowań ? poziom rozwoju...poleca85%
Pedagogika

Pojęcia pedagogiczne (wykłady z wszechnicy świętokrzyskiej)

Pojęcie pedagogiki. Pedagogika nauka o wychowaniu, teoria działalności wychowawczej. Na jej gruncie formułuje się cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesu wychowawczego. Pedagogikapoleca82%
Pedagogika

Pedagogika pracy - wykłady.

filmów zawodoznawczych 2. lektura literatury zawodoznawczej 3. pogadanki i wykłady 4. dyskusje i konsultacje 5. zbieranie przez uczniów materiałów zawodoznawczych 6. Przygotowywanie wypracowańpoleca86%
Pedagogika

Pedagogika specjalna, wykłady z IV sem., prof. Kozłowski, EUHE

: PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA • Dział pedagogiki specjalnej(rewalidacyjnej) • Zajmuje się nauczaniem i wychowaniem jednostek kalekich z zaburzeniami lokomocji, przewlekle chorych (dzieci nppoleca83%
Pedagogika

Pedagogika specjalna wykłady

odchyleniami poniżej normy- ped. rewalidacyjna, terapeutyczna w szczególności tymi niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie, resocjalizacyjna, korekcyjna. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ- uszkodzeniepoleca85%
Pedagogika

Wykłady z profilaktyki (prof. UJ F.Wojciechowski)

 kryminologia  epidemiologia psychiatryczna  psychologia rozwoju  pedagogika Cel profilaktyki jako nauki: a) zapobieganie niepożądanym zjawiskom, łagodzenie ich przebiegu b) eliminowanie