profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cechy aminokwasów



poleca85%
Chemia

Aminokwasy

AMINOKWASY Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kwasy karboksylowe alifatyczne lub aromatyczne, zawierające w cząsteczce oprócz...



poleca85%
Chemia

Ściąga z chemi z aminokwasów i białek

Aminokwasy są to pochodne węglowodorów zawier- ające w swoich cząsteczkach dwa rodzaje grup f. : karboksylowe -COOH i aminowe -NH2.Wzór ogólny : (alfa i beta) R-CHNH2-(CH2)n-COOH . Grupy te decydują o charakterystycznych właś. aminokwasów...



poleca89%
Biologia

Białko

Jednym z głównych składników pokarmowych są białka. Jest to materiał budulcowy wykorzystywany do budowy własnych tkanek organizmu. Pamiętać bowiem należy, że w ciągu całego życia człowieka procesy odtwórcze, czyli odbudowy "zużytych" komórek,...



poleca85%
Chemia

Aminokwasy

Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH 2 ) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kwasy karboksylowe alifatyczne lub aromatyczne, zawierające w cząsteczce oprócz grupy...



poleca85%
Chemia

Aminokwasy

Aminokwasy egzogenne, aminokwasy , które organizm musi pobrać ze środowiska zewnętrznego, gdyż nie potrafi ich zsyntetyzować. Dla człowieka aminokwasami egzogennymi są: treonina, tryptofan



poleca85%
Chemia

Aminokwasy

Praca jest w załączniku. Nie mogłem jej tu dodać, bo nie podkreślało wyrazów (znikało podkreślenie, kursywa, pogrubienia itp



poleca85%
Chemia

Aminokwasy

, zawierające w cząsteczce oprócz grupy karboksylowej -COOH, grupę aminową -NH2. Aminokwasy są związkami amfoterycznymi: w środowisku o pH niższym od ich punktu izojonowego (pI) występują jako



poleca85%
Chemia

Aminy, aminokwasy

- CnH2n-1) np. CH3NH2 metylo amina metyloamina- b. nieprzyjemny zapach gnijazych ryb, lepiej rozp. się w wodzie zimnej dlatego zapach sledzi latwiej usunąć myjac sztucce w zimnej wodzie. Aminokwasy



poleca85%
Biologia

Białka, Aminokwasy i inne składniki odżywcze.

rozszczepia dwupeptydy, kończąc proces trawienia białek. Powstałe w procesie rozpadu enzymatycznego białek aminokwasy rozpuszczone w sokach trawiennych zostają przekształcone w formę zdolną do