profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bunt przeciwko starym formom życia społecznegopoleca84%
Język polski

Preromantyzm w Niemczech. Pierwiastki romantyczne w balladzie "Król Olszyn" i "Fauście" Goethego.

Romantyzm rozpoczął się się w końcu XVIII w. i trwał do połowy wieku XIX. Rozwijał się pod wpływem dążeń niepodległościowych oraz rewolucji społecznych zapoczątkowanych przez Francję w roku 1789. Do głównych tendencji obecnych w literaturze i...poleca85%
Język polski

Porównaj diabły z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza z diabłem występującym w „Fauście” Goethego. Jaką funkcję pełnią diabły u Adama Mickiewicza? A jaką u Goethego? Co się dzieje z granicą między dobrem a złem w utworach?

szatana, literatura bardzo by zubożała. Szatan był bardzo modny, wrócił wraz z fascynacją Bogiem. W Niemczech człowiek miał mu zawdzięczać prawdę i oświecenie – „Faust” Goethego . Również w polskimpoleca88%
Język polski

Motyw „teatru w teatrze” w „Fauście” J.W Goethego.

już w wieku XV. Doktor Faust istniał naprawdę był uczonym niemieckim. Zajmował się alchemią i naukami tajemnymi. Legenda Fausta była przekazywana ustnie według niej uczony miał zawrzeć pakt z diabłempoleca85%
Język polski

Preromantyzm

epoki. Preromantyzm , nazwa zespołu tendencji w europejskiej literaturze i kulturze drugiej połowy XVIII w . oraz początku XIX w . poprzedzających w pełni ukształtowany romantyzm. Odrzucono głównepoleca85%
Język polski

Preromantyzm.

tendencje romantyczne pojawiają się w połowie XVIII w . Za preromantyzm uważa się ogół tendencji w europejskiej literaturze i sztuce w II połowie XVIII w . będących przejawem odmiennych od klasycyzmupoleca84%
Język polski

"Faust" - plan wydarzeń.

obłęd. a) Utopienie swego nowo narodzonego dziecka. 9. Małgorzata, oczekująca na egzekucję, odzruca pomoc Fausta. 10. Śmierć Małgorzaty. 11. Wędrówki Fausta w czasie i przestrzeni. a