profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budżet Polskipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Charakterystyka roli i znaczenia Budżetu Państwa

Budżetem nazywamy zestawienie wszystkich dochodów i wydatków niezależnie od szczebla struktury polityczno-administracyjnej państwa. Podmiotem budżetu centralnego jest rząd, który sporządza preliminarz budżetowy i przedstawia go do poprawek, skarbu...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Strategia naprawy Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku.

Dokąd zmierzasz Polsko? Po dziesięciu latach przemian zapoczątkowanych w 1989 roku Polska znajduje się w jednym z najbardziej niebezpiecznych dla narodu momentów najnowszej historii. Sytuacja dzisiejszej Polski jest pod każdym względem...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Budżet państwa

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający zestawienie dochodów i wydatków rządowych związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest to po prostu roczny plan gromadzenia dochodów i realizacji wydatków przez...poleca85%
Samorząd terytorialny

Praca dotyczy źródeł dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gmin Modliborzyce w latach 2005-08. Celem było ukazanie gospodarki budżetowej oraz analizy finansowej gminy

odzyskaniu niepodległości rozwinęła się teoria budżetu . Jedną z bardziej rozwiniętych definicji budżetu sformułował Tadeusz Grodyński, który ustalił, że budżetem są dochody i wydatki państwa zestawione wpoleca85%
Pedagogika

Źródła dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Modliborzyce w latach 2005-2008, samorząd terytorialny

wydatków: 1. Części budżetu , które przedstawiają w zasadzie tylko podmiotowy układ budżetu . Swoją część w budżecie państwa mają organy administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, nauki i inne. Takpoleca83%
Polityka

Historia polityki Państwa

, -wybór króla i dowódców, -wyznaczanie naczelników, rola: -znaczenie wieców upadało, -ważna rola króla, -przyznawanie uprawnień. 2. MONARCHA-brak znaczenia państwa terytorialnego, - związek wolnychpoleca89%
Finanse i bankowość

Polityka ekonomiczna państwa, ćwiczenia - ściąga

, kredytu i budżetu państwa , stworzyła ona nowe przesłanki polityki gospodarczej, zgodnie z którymi państwo oddziałuje na ukształtowanie na odpowiednim poziomie popytu efektywnego, przy uwzględnieniupoleca85%
Finanse i bankowość

Finanse publiczne

polityczne, ekonomiczne, jak i fiskalne, socjalne i etyczne. Jest on argumentem na rzecz istnienia w gospodarce rynkowej nie tylko sektora prywatnego, ale i publicznego. CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU PAŃSTWA