profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Budownictwo komunalnepoleca86%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

1. Starożytni Rzymianie położyli ogromny wkład w dziedzinie budownictwa komunalnego: - zapoczątkowali roboty melioracyjne zmierzające do osuszenia bagien - brukowanie drug i ulic - by doprowadzić wodę do miast budowali akwedukty - budowali...poleca85%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

kanalizacji .moim zdaniem Rzymianie zasłużyli na miano matki kultury i nauki. Bibliografia; http://zalicz.net/10500/ dorobek - kulturalny -grek%C3%B3w-i- rzymian -w-staro%C5%BCytno%C5%9Bci httppoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnych Rzymian.

dzieło to praca „O wojnie galicyjskiej”. Utwory tych twórców są cennym źródłem informacji o życiu i poczynaniach starożytnych Rzymian . Architektura rzymska rozwijająca się na wzorcach etruskich ipoleca84%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnego Rzymu

starożytnym świecie, pozostawiło po sobie ogromny dorobek kulturalny . Nie można jednak zapominać o greckich oraz etruskich korzeniach tejże kultury. M. in. słynna „Wilczyca kapitolińska”, będąca symbolempoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnej Grecji i Starożytnego Rzymu

ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju starozytnej Grecji przez Rzymian . Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej. Artyści nadal tworzylipoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Europie – wspólne tradycje – różna tożsamość.

ocenie zjawisk, który stał się podstawą rozwoju zarówno starożytnej, jak i współczesnej filozofii i nauki. Bez tego nie byłoby odkryć czasów nowożytnych, które przyspieszyły rozwój ludzkości. Od Rzymian