profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa wirionupoleca85%
Biologia

Wirusy - bezkomórkowe formy materii ożywionej

Budowa wirionu Wirionem nazywamy pojedynczą, kompletną jednostkę wirusa, który składa się z materiału genetycznego i otoczki białkowej, czyli kapsydu. Materiał genetyczny jest zawsze jednorodny, stanowi go DNA, albo RNA, nigdy oba naraz. Kapsyd...poleca86%


poleca85%
Biologia

charakterystyka wybranych królestw

Charakterystyka poszczególnych królestw-ściąga Wirusy - bezkomórkowe formy życia: 1. Nie posiadają komórek 2. Nie są zdolne do przeprowadzenia procesu przemiany materii i energii 3. Składają siępoleca85%
Biologia

Wirusy

Wirusy informację z zeszytu Temat : Wirusy bezkomórkowe formy życia 1. Podwójna natura wirusów – stoją na pograniczu istot żywych i martwych. a). Cechy materii martwej : • Nie odżywiają siępoleca85%
Biologia

Sposoby namnażania się wirusów i bakterii

znajdującymi się na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej. Istnieje kilka hipotez tłumaczących pochodzenie wirusów. Wirusy posiadają tylko materiał genetyczny i otoczkę ( w sensie biologicznym niepoleca83%
Biologia

Opisz sposoby rozmnażania się bakterii i wirusów.

pograniczu materii ożywionej i nieożywionej. Istnieje kilka hipotez tłumaczących pochodzenie wirusów. Wirusy posiadają tylko materiał genetyczny i otoczkę ( w sensie biologicznym nie posiadają komórki sąpoleca85%
Biologia

Bakterie i wirusy.

przenoszonych drogą bezpośredniego kontaktu bądź przez kleszcze. ? Grypa- wywołana przez trzy typy wirusów (A, B, C) . Może prowadzić do śmiertelnych powikłań. 4. Inne bezkomórkowe czynniki chorobotwórcze