profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa układu wydalniczego płazówpoleca84%
Biologia

Układ wydalniczy zwierząt

PŁAZY Układ wydalniczy - posiadają dość szerokie, taśmowate i jednolite parzyste nerki - wzdłuż nich na brzegach znajduje się moczowód pierwotny - silnie rozcieńczony mocz uchodzi do steku, którego uchyłek tworzy pęcherz moczowy (resorbujący...poleca84%
Biologia

Układ wydalniczy - rola i funkcje

Układ wydalniczy BUDOWA: Układ wydalniczy człowieka składa się z: - nerek - moczowodów - pęcherza moczowego - cewki moczowej Sama NERKA stanowi zespół (do miliona) nafrydiów. Zawiera onapoleca84%
Biologia

Porównaj wszystkie układy - nerwowy, pokarmowy, oddechowy, krwionośny i wydalniczy u wszystkich zwierząt tkankowych

produkty przemiany materii dostarczane są przez krew. Narządy wydalnicze regulują ciśnienie osmotyczne w organizmie. Układ wydalniczy u zwierząt występuje w postaci układu nefridialnego i cewek Malpighiego.poleca85%
Biologia

Ewolucja układu oddechowego , krwionośnego i szkieletu u kręgowców lądowych.

rozbudowie u poszczególnych gromad. Układ wydalniczy stanowią organa wytwarzające mocz (nerki) oraz przewody wyprowadzające (moczowody). Zwierzęta kręgowe są zwierzętami rozdzielnopłciowymi, układpoleca88%
Biologia

Układ wydalniczy bezkręgowców

niektórych lądowych wirków prostojelitowych brak jest komórek płomykowych. Układ wydalniczy , z wyjątkiem przedstawicieli rodziny Catenulidae, u których występuje jedno tylko grzbietowepoleca85%
Biologia

Osłonice - przegląd układów

pęczek nerwów. 9. Narządy zmysmłów. Brak narządów zmysłów (mało aktywny tryb życia). Jedynie czułki jako narząd czuciowy. 10. Układ wydalniczy . Gruczoł neutralny umieszczony poniżej zwoju