profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa oka człowiekapoleca85%
Biologia

Jak funkcjonuje oko człowieka?

Oko - narząd receptorowy przetwarzający energię świetlną w impulsy nerwowe, które następnie przekazywane są do mózgu i odbierane przez zwierzę jako obrazy. Najprostsze oczy składają się z kilku zaledwie komórek światłoczułych. Owadzie oczy...poleca85%
Biologia

Układ nerwowy

Układ nerwowy odbiera wszystkie sygnały od poszczególnych narządów i przesyła do innych. Reguluje i łączy czynności poszczególnych układów i narządów. Utrzymuje łączność ze środowiskiem zewnętrznym.poleca85%
Neurologia

Lokalizacja funkcji psychicznych w mózgu człowieka

1.Lokalizacja funkcji psychicznych w mózgu Istotną rolę w regulacji czynności człowieka odgrywa ośrodkowy układ ner-wowy, a zwłaszcza jego część najbardziej złożona -mózg. Za pośrednictwem narzą-dówpoleca78%
Reklama

Reklama i jej wpływ na człowieka

uwarunkowań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych wobec człowieka , wśród których reklama jest jednym z owych czynników. Tym samym wpływ reklamy należałoby rozpatrywać nie tylko w odniesieniu do