profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Budowa kryształówpoleca82%
Fizyka

Cząsteczkowa budowa ciał

Cząsteczkowa budowa ciała: 1. Każde ciało stałe, ciekłe i gazowe składa się z drobnych zwanych cząsteczkami. 2. Cząsteczka zbudowana jest z: Cząsteczki, atomu, atom dzielimy na 3 części proton, elektron, neutron (obojętny) 3. Inaczej...poleca81%
Fizyka

Kryształy

Kryształy - budowa, rodzaje, właściwości i występowanie. Ciało krystaliczne (kryształ) ? rodzaj ciała stałego, w którym cząsteczki, atomy lub jony nie mają pełnej swobody przemieszczania się w objętości ciała, gdyż zajmują ściśle określone...poleca85%
Fizyka

Termodynamika i fizyka cząsteczkowa

Praca w załączniku - wzorypoleca83%
Fizyka

Budowa cząsteczkowa ciał

CZĄSTECZKOWA CIECZY: - odległości między cząsteczkami są małe - niezbyt silnie się przyciągają - przemieszczają się swobodnie BUDOWA CZĄSTECZKOWA CIAŁ STAŁYCH: - cząsteczki są bardzo bliskopoleca85%
Chemia

Oblicz masę cząsteczkową kwasu siarkowodorowego.

Wzór kwasu siarkowodorowego jest taki: H2S więc trzeba pomnożyć dwa razy masę atomową wodory i dodać masę siarki 2*1u+ 32u = 2u + 32u = 34u Odp. Masa cząsteczkowa H2S wynosi 34u.poleca83%
Fizyka

Cząsteczkowa budowa substancji

Wszystkie substancje zbudowane są z cząsteczek, cząsteczki o tej samej substancji są jednakowe, a o różnej- różne. W ciałach stałych cząsteczki są blisko siebie, oddziaływanie między nimi jest bardzopoleca84%
Chemia

Podstawowe pojęcia i definicje: liczba atomowa, względna masa atomowa i cząsteczkowa, izotopy, izobary, nuklidy, nukleony, proton, neutron, liczba masowa, średnia masa atomowa, mol, liczba Avogadro

MASA CZĄSTECZKOWA ? liczba określająca, ile razy masa danej cząsteczki jest większa od 1/12 masy atomu węgla 12C. IZOTOPY ? odmiany danego pierwiastka różniące się masą atomową; atomy, których jądra