profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Brak bezrobociapoleca88%
Polityka społeczna

Model polityki socjalnej w państwach postmodernistycznych

Polityka społeczna w państwach socjalistycznych przez długi czas nie była badana, ponieważ kraje te były poza obiegiem nurtów polityki społecznej. Polityka społeczna charakteryzowała się kolektywizmem. Państwo starało się ogarnąć wszystkie...