profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bolesław Leśmian życie i twórczośćpoleca81%
Język polski

Twórcy i ich dzieła.

Sofokles (496-406 p.n.e.), tragediopisarz grecki, jeden z trzech wielkich tragików starożytnych (obok Ajschylosa i Eurypidesa). Brał udział w życiu politycznym Aten (był skarbnikiem Związku Ateńskiego, strategiem, kapłanem herosa-lekarza...poleca80%
Język polski

Bogactwo neologizmów w twórczości B. Leśmiana - oceń ich znaczenie dla zidentyfikowania "stylu Leśmiana"

„Leśmian jest, jak na razie, poetą dla niewielu wybranych” pisał Artur Sandauer w rozprawie zatytułowanej „ Poezja twórczych potęg natury”. Na poparcie zacytować można również słowa Piotra Kuncewicza zawarte w książce „ Agonia i...poleca85%
Język polski

Bolesław Leśmian - życie i twórczość.

Bolesław Leśmian (1878-1937) Życiorys: Bolesław Leśmian (właśc. Lesman) - poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Pochodził ze środowiska spolszczonej inteligencji żydowskiej. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Ukrainie, kształcił się w...poleca86%
Język polski

Bolesław Leśmian.

Poeta dwóch epok literackich: Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Na dorobek jego twórczości składają się zaledwie cztery tomiki: * ”Sad rozstajny” (1912) * „Łąka” (1920) * „Napój ciernisty” (1936) * „Dziejba...poleca75%
Język polski

Epoki literackie, (epoka, wiek, Twórcy i ich dzieła) - tabela

Wszystko w załączniku. Piszcie jak Wam się podoba? Postarałem siępoleca85%
Język polski

Rozprawka "Czy istnieją dzieła zapewniające człowiekowi nieśmiertelność?"

Każdy z nas chciałby po swojej śmierci zostać w pamięci innych. Artyści i pisarze także tego chcieli. Dlatego będę się starała bronić tezy, że istnieją dzieła zapewniające człowiekowi nieśmiertelnośćpoleca86%
Architektura

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego (na podst. tekstu prof. R. Ingardena)

budowle, które przetrwały do czasów dzisiejszych będąc dowodami na g e n i a l n e wykorzystanie przez ich budowniczych nauk matematycznych. Dzieła te nie powstałyby bezpoleca83%
Język polski

Epoki literackie, dzieła i ich twórcy

- „Dzieje Tristana i Izoldy” (autor nieznany) Literatura polska - „Bogurodzica” (autor nieznany) - „Lament świętokrzyski” (autor nieznany) - „Satyra na leniwych chłopów” (autor nieznany) - „Wierszpoleca85%
Język polski

Koncepcja twórcy i twórczości w "Pieśniach" i "Muzie" J.Kochanowskiego.

istotę o dwojakiej naturze. Mistrz Czarnoleski poprzez te dzieła stworzył przepiękny obraz twórcy , który przecież przetrwał do dziś, a słowa Horacego „non omnis moriar” idealnie pasują do wizerunku Jana Kochanowskiego.