profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Błona plazmatycznapoleca83%
Biologia

Komórka. Budowa i funkcje organelli komórkowych; porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych 1. Komórka prokariotyczna Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną. Cząsteczki DNA w większości komórek...poleca84%
Biologia

Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki.

Składnikami: A) nieplazmatycznymi są -> WODNICZKI(WAKUOLE) - > ŚCIANA KOMÓRKOWA B) plazmatycznymi( protoplasu ) są - > BŁONA PLAZMATYCZNA(CYTOPLAZMATYCZNA) - > SIATECZKA WEWNĄTRZ...poleca85%
Biologia

Budowa i funkcje komórek oraz tkanek

Podstawową jednostką wszystkich organizmów jest komórka. Może ona stanowić cały organizm ustroju jednokomórkowego albo być częścią składową organizmu wielokomórkowego. Jeżeli komórki są samoistnymi organizmami, to każda z nich musi wykonywać...poleca82%
Biologia

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

komórek prokariotycznych są koliste i połączone z niewielką ilością białek. Komórki prokariotyczne są to komórki małe (wymiary rzędu kilku mikrometrów). Są to komórki bakterii. 2. Komórkapoleca83%
Biologia

Porównanie budowy i funkcji organelli komórkowych komórek Prokariota i Eukariota

. Mitochondria - ciałka bardzo drobne, ledwie dostrzegalne w mikroskopie świetlnym, są składnikiem wszystkich komórek eukariotycznych , zarówno roślinnych jak i zwierzęcych. Pełnią funkcję oddechową ipoleca85%
Biologia

Porównanie komórek

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych 1. Komórka prokariotyczna: Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niejpoleca80%
Biologia

Rola organelli komórkowych.

swobodnie pływać w cytoplazmie (służą one do syntezy białek nie eksportowanych poza komórkę- enzymy wewnątrzkomórkowe, białkowe elementy błon komórkowych i inne) lub przyczepione do retikulumpoleca85%
Biologia

Komórka i jej struktura.

strukturalną i funkcjonalną integralność oraz umożliwia im ruch (w niektórych typach komórek ) i wewnątrzkomórkowy transport. Każdy kompartment jest zespołem określonego rodzaju organelli mających taką