profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Błędy interpunkcyjnepoleca84%
Język polski

Omawianie podanych wypowiedzeń pod względem poprawności.

Używanie języka (wyrazów i form gramatycznych) zgodnie z obowiązującą w danym okresie i w danym środowisku normą językową; unikanie błędów językowych. Norma językowa - zasób środków językowych (wyrazów, form gramatycznych, konstrukcji...poleca81%
Język polski

Błędy ortograficzne, frazeologiczne, językowe.

We współczesnym języku polskim można dostrzec bardzo wiele faktów świadczących o niedbalstwie, nawet niechlujstwie i bezmyślności mówiących i piszących po polsku. Nie można jednak wywrzeć istotnego wpływu na rozwój języka przez samo wytykanie...poleca78%
Język polski

Budowa wypowiedzeń złożonych

Wypowiedzenie złożone zawiera dwa lub więcej orzeczeń. Zdania wchodzące w skład wypowiedzenia złożonego nazywają się zdaniami składowymi. Zdaniem składowym może być zdanie pojedyncze lub równoważnikpoleca85%
Język polski

Opis przeżyc wewnętrznych - definicja.

się, onieśmielić z zachwytu, wsłuchiwać się, zamilknąć; 4) oddziaływac na wyobraźnię odbiorcy stosując różne środki ekspresji, np.: środki artystyczne( porównania, przenośnie, uosobienie, itp), składniowe( różne typy wypowiedzeń ) 5) wywoływać upoleca71%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz wypowiedzenia

ZDANIA ZŁOŻONE (składa się co najmniej z dwóch wypowiedzeń ) 1). Współrzędnie (części składowe nie są od siebie zależne) Rodzaje zdań złożonych współrzędniepoleca85%
Język polski

Wypowiedzi złożone współrzędnie

Jacek siedzi pod klasą. - Zdanie rozłączne (alternatywne) - wypowiedzenia pozostają względem siebie w stosunku rozłączności, to znaczy istnienie jednej czynności wyklucza możliwość dokonania drugiejpoleca83%
Język polski

Zdania złożone

siedzi pod klasą. Zdanie rozłączne (alternatywne) - wypowiedzenia pozostają względem siebie w stosunku rozłączności, to znaczy istnienie jednej czynności wyklucza możliwość dokonania drugiej