profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Bitwa pod Nasebypoleca85%
Historia

Rewolucja angielska

Rewolucja Angielska Rewolucja angielska w XVII w. była pierwszą rewolucją burżuazyjną w Europie. Aby mówić jednak o jej przyczynach należy cofnąć się do XVI w. i przedstawić kilka najuważniejszych postaci decydujących o późniejszym przebiegu...poleca84%
Historia

Wojna domowa w Anglii w XVII w. - notatka w punktach

1. Przyczyny rewolucji: - kształtowanie się kapitalizmu - antagonizmy między klasami społecznymi - rozwój handlu zamorskiego -> potrzeba zwiększenia produkcji - hamowanie kapitalizmu przez arystokrację - utrudnienia w tworzeniu ogólnokrajowego...poleca84%
Historia

Dlaczego podczas i po rewolucji dochodzi do dyktatury jako formy sprawowania władzy.

W swojej pracy chciałbym udowodnić, że teza: „Podczas i po rewolucji często dochodzi do dyktatury jako formy sprawowania władzy” jest dobrze postawiona. W swoim wypracowaniu zawarłem kilka bardzo ważnych argumentów mówiących o przypadkach, w...poleca81%
Historia

Rewolucja angielska

Rewolucja w Anglii Gentry [dżẹntry], w Anglii, od późnego średniowiecza, średnia i niższa szlachta (w odróżnieniu od arystokracji — nobility); nie stanowiła zamkniętej warstwy, kryterium przynależności do gentry stanowiło posiadanie ziemi....poleca80%
Historia

Angielska wojna domowa, chwalebna rewolucja - przyczyny, przebieg i skutki

WOJNA DOMOWA W ANGLII (1642-48) I CHWALEBNA REWOLUCJA (1688-89) 1. Przyczyny a) Wojna domowa - Antagonizm między królem a purytanami - dążyli oni do wprowadzenia republikipoleca82%
Język polski

Rewolucja – siła niszcząca czy twórcza.

proletariatu oraz chłopstwa. Taka sytuacja nie mogła być zaakceptowana, dlatego narastające niezadowolenie doprowadzało niejednokrotnie do wystąpień. W 1690 r. wybuchła angielska rewolucja burżuazyjnapoleca83%
Historia

Rewolucje nowożytne (francuska i angielska)- aspekty polityczne, społeczne i moralne.

się rewolucja . W swojej pracy wezmę pod uwagę jej dwa przykłady- angielską z XVII wieku (1640-1690r.) oraz francuską z XVIII wieku (1789-1799r.), przedstawię i zestawię ze sobą ich aspekty politycznepoleca85%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rewolucja handlowa XVI-XVIII wieku.

wielkie spółki, które miały po kilkuset udziałowców. 2 największe w Europie to: - założona w 1600- kampania wschodnioindyjska angielska z udziałem rządu angielskiego. Opanowała ona Indie, zorganizowała tampoleca84%
Historia

Europa w XVII stuleciu, ważne daty.

1649- rewolucja Angielska 1618-48-wojna 30-letnia 1573-Walezy królem Polski 1576-86-Stefan Batory 1610-bitwa pod Kłuszynem 1620-bitwa pod Cecorą 1627-bitwa pod Oliwą 1648-powstanie Bohdana Chmielnickiego 1672-utrata Kamieńca Podolskiego